Winterthur là thành phố lớn thứ hai trong bang Zurich với diện tích ở vào khoảng  6793km2 và dân số là 93,546 (2005). Thành phố Winterthur chào đón các bạn…