Bạn có biết ở Thụy Sĩ người dân được hưởng rất nhiều thời gian cho các kỳ nghỉ. Điều thú vị là chỉ có duy nhất một ngày được coi…